b_150_100_16777215_00_images_stories_wys1.jpg

Chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach na wysokości. Przypominamy za Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 105.1. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. W naszej branży do takich prac wykorzystujemy drabiny, podesty i podnośniki. Zlecając pracownikowi pracę na drabinie trzeba pamiętać, że przepisy mówią, że praca taka może być wykonywana  jeżeli: jest krótkotrwała i istnieje niski poziom ryzyka upadku. Drabiny muszą być używane w taki sposób, aby przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia się poręczy i wsparcia pracowników. W szczególności, jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie może to przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy. W przypadku platform, pomostów i podestów, wymogami są: balustrady umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m z poprzeczką w połowie ich wysokości oraz krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m.

b_150_100_16777215_00_images_stories_wys2.jpg

Bezpiecznym rozwiązaniem są platformy podnośnikowe służące do podnoszenia pracowników i towarów. Występują one w wersjach stacjonarnych oraz samojezdnych i spełniają rygorystyczne wymogi europejskiej normy EN 280. Coraz popularniejszym sposobem korzystania z tych urządzeń jest forma wynajmu która zapewnia sprzęt do pracy bez konieczności jego zakupu.

Normy prawne, które mówią o pracy na wysokości:
- Wyciąg z USTAWY z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz.1672)
- Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330)
- Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami)- Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Pamiętaj !

Zwracamy Państwu szczególną uwagę na to, by przy zakupach takich sprzętów jak drabiny i rusztowania wymagać od sprzedawcy atestów i certyfikatów bezpieczeństwa, ponieważ są one wymagane przez państwowe organy kontrolne.

Subskrypcja