b_150_100_16777215_00_images_stories_pal12.jpg

Regały paletowe umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych. Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie tego celu. Dlatego też, regały paletowe można podzielić na cztery podstawowe systemy dopasowane do różnych potrzeb logistycznych i są to:

- regały rzędowe (standardowe)
- regały wjezdne (drive-in)
- regały paletowe przesuwne (MOVO)
- regały przepływowe (FIFO)
Każdy z nich ma swoje zalety ale i ograniczenia, które przedstawiamy przy opisach systemów.

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_rp1.jpg

 
REGAŁY RZĘDOWE (standardowe)

Regały paletowe montowane jako regały rzędowe są najczęściej spotykanym system składowania palet. Jest to najtańsza (w przeliczeniu na miejsce paletowe) konstrukcja. Łatwy montaż umożliwia wykonanie go we własnym zakresie, ale dla bezpieczeństwa zaleca się go powierzyć wyspecjalizowanym firmom. Regały paletowe w tym systemie pozwalają na szybką zmianę konfiguracji i dostosowanie do nowych potrzeb. Wymaga to każdorazowo konsultacji z producentem lub sprzedawcą by potwierdzić wytrzymałość nowej instalacji. Przęsła regałów można wyposażyć w wypełnienia z płyt wiórowych, paneli siatkowych lub metalowych i składować na nich inne towary niekoniecznie na paletach. W przypadku uszkodzeń mechanicznych bardzo łatwo jest wymienić uszkodzone belki lub ramy nośne.

Podstawowe ograniczenia regałów paletowych:
- najmniejsza ilość miejsc paletowych w porównaniu do dostępnej powierzchni
- brak rozdzielenia strefy załadowczej i wyładowczej
- łatwość dokonywania nieautoryzowanych zmiany w konfiguracji, co zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji

b_150_100_16777215_00_images_stories_rp2.jpgREGAŁY WJEZDNE (drive-in)
Ten system regałów sprawdza się przy magazynowaniu produktów, które mają długie terminy przechowywania. Paleta która ostatnia wchodzi jako pierwsza wychodzi z magazynu.

Zalety systemu:
-maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię składowania (najlepszy wskaźnik wykorzystania powierzchni)
-nie mają elementów ruchomych i elektronicznych
-nie wymagają stałej konserwacji
-najkorzystniejsza cena miejsca paletowego w odniesieniu do wykorzystanej powierzchni
- wymagają tylko 1 korytarza dostępu
-proste w obsłudze

Ograniczenia:
- brak rozdzielenia strefy załadowczej i wyładowczej
- skomplikowany montaż
- system trudny do wprowadzenia zmian w konfiguracji
- trudny w odsprzedaży
- nie spełnia zasady FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło)
- brak dostępu do każdej palety
- konieczność stosowania droższych wózków widłowych
- powodują dodatkowe obciążenie dla operatorów (precyzyjny wjazd do wąskiego korytarza) przyspieszając ich zmęczenie
- wymagają stosowania stężeń górnych co ogranicza zastosowanie w magazynach o zmiennej wysokości
- umożliwiają praktyczne wykorzystanie jedynie ok. 70% dostępnych miejsc paletowych

b_150_100_16777215_00_images_stories_rp3.jpg REGAŁY PALETOWE PRZSUWNE (MOVO)

Zalety systemu:
- dobre wykorzystanie powierzchni
- zapewniają dostęp do każdej palety
- tańsze od regałów przepływowych
- umożliwiają składowanie w jednym systemie różnych typów towaru
- umożliwiają zastosowanie pełnej gamy akcesoriów dostępnych w regałach paletowych standardowych
- umożliwiają praktyczne wykorzystanie ok. 95% miejsc paletowych

Ograniczenia:
- droższe od regałów wjezdnych
- najtrudniejsze w montażu
- trudne do wprowadzenia zmian w konfiguracji (poza łatwą zmianą poziomów belkowych)
- trudny w odsprzedaży
- wymagają stałej konserwacji
- istnieje możliwość zablokowania magazynu w przypadku awarii zasilania
- wymagają dobrze przeszkolonych operatorów
- ograniczają prędkość dostępu do palet (przesuw wózków z regałami 4m/min.)

b_150_100_16777215_00_images_stories_rp4.jpg REGAŁY PALETOWE PRZEPŁYWOWE (FIFO)
Palety z towarem wstawiane są po stronie załadowczej regałów (np. z hali produkcyjnej), natomiast odbiór następuję w strefie spedycji.

Zalety systemu:
- spełniają zasadę FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło)
- oddzielają strefę załadowczą od wyładowczej
- części mechaniczne nie wymagają stałej konserwacji
- nie wymagają specjalistycznych wózków widłowych
- nie powodują dodatkowego obciążenia dla operatorów (brak wjeżdżania do regałów)
- skracają drogi komunikacyjne w magazynie
- przyspieszają obsługę
- ułatwiają kontrolę stanów magazynowych
- dzięki szybkości obsługi zmniejsza się ilość wózków widłowych do obsługi magazynu

Ograniczenia:
- jest to najdroższy standardowy system paletowy
- wymaga bardzo precyzyjnego montażu
- trudne do wprowadzenia zmian w konfiguracji
- trudny w odsprzedaży
- nie zapewnia dostępu do każdej palety
- występuje łatwość zablokowania kanału w przypadku uszkodzenia palety
- wymaga zapewnienia dobrej jakości palet i właściwego opakowania towaru
- jest przeznaczony do składowania towarów jednorodnych
- wymaga zapewnienia dwóch korytarzy dostępu (strona załadowcza i wyładowcza)
- nie sprawdza się przy dużej różnorodności towarów
- ze względu na elementy ruchome, wszelkie naprawy i konserwacja systemu jest utrudniona

Subskrypcja